Avís legal

D’acord amb el que estableixen els articles 6-III i 19 de la Llei núm. 2004-575 de 21 de juny de 2004 per a la Confiança en l’Economia Digital, coneguda com a L.C.E.N., posem en coneixement dels usuaris i visitants del lloc: www. minerexperience. com la informació següent:

EDITOR

El lloc www.minerexperience.com és propietat exclusiva de SAS Minerexperience, que el publica.

Minerexperience
SAS amb capital de 1.000€ Tel: 0696435783

5, rue des Hibernes 34070 Montpeller
Inscrita al Registre Mercantil i Mercantil del 245 amb el número 123477973460007

Número d’IVA intracomunitari: 645
Adreça de correu electrònic: 1nfo@minerexperience.com

Director editorial: Conny Akim
Contacta amb el responsable de la publicació: conny.akima@gmx.f

ALLOTJAMENT

El lloc està allotjat per Mino patt minooo@gmail.com 34070 Montpeller
CRÈDITS: els avisos legals s’han generat per avisos legals
Horari de la pista de gel de Lió

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS PRESTATS

La finalitat del lloc www.minerexperience.com és proporcionar informació sobre totes les activitats de l’empresa. El propietari del lloc s’esforça per proporcionar al lloc www.minerexperience.com la informació tan precisa com sigui possible. No obstant això, no es fa responsable de les omissions, inexactituds i deficiències en l’actualització, ja sigui per ella mateixa o per part dels tercers socis que li facilitin aquesta informació. Tota la informació que s’ofereix al lloc www.minerexperience.com es dóna a títol merament informatiu, no és exhaustiva i està subjecta a canvis. Es donen subjectes a modificacions des que es van posar en línia.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INFRACCIONS

El titular del lloc és titular dels drets de propietat intel·lectual o és titular dels drets d’ús sobre tots els elements accessibles al lloc, en particular els textos, imatges, gràfics, logotip, icones, sons, programari… Qualsevol reproducció, Queda prohibida la representació, modificació, publicació, adaptació total o parcial dels elements del lloc, sigui quin sigui el mitjà o procés utilitzat, excepte autorització prèvia per escrit al correu electrònic: 1nfo@minerexperience.com. Qualsevol ús no autoritzat del lloc o d’algun d’aquests elements que conté serà considerat com a infracció i perseguit d’acord amb el que estableixen els articles L.335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.

ENLLAÇOS D’HIPERTEXT I COOKIES

El lloc www.minerexperience.com conté una sèrie d’enllaços d’hipertext a altres llocs (socis, informació, etc.) creats amb l’autorització del propietari del lloc. No obstant això, el titular del lloc no té la possibilitat de comprovar el contingut dels llocs així visitats i per tant declina tota responsabilitat per aquest fet quan es presentin els possibles riscos de contingut il·legal. S’informa a l’usuari que durant les seves visites al lloc, es poden instal·lar automàticament una o més cookies al seu ordinador. Una cookie és un petit fitxer, que no permet la identificació de l’usuari, però que registra informació relativa a la navegació d’un ordinador en un lloc. Les dades així obtingudes tenen com a finalitat facilitar la posterior navegació pel lloc, i també pretenen permetre diverses mesures d’assistència. La configuració del programari de navegació permet informar de la presència d’una cookie i, possiblement, rebutjar-la de la manera descrita a l’adreça següent: www.cnil.fr La negativa a instal·lar una cookie pot impedir la instal·lació d’una cookie. accedir a determinats serveis. No obstant això, l’usuari pot configurar el seu ordinador de la següent manera, per rebutjar la instal·lació de cookies: A Internet Explorer: pestanya eina / opcions d’Internet. Feu clic a Privadesa i seleccioneu Bloqueja totes les cookies. Valideu a D’acord. A Netscape: pestanya edició/preferències. Feu clic a Avançat i seleccioneu Desactiva les galetes. Valida a D’acord.

PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT I DE LES PERSONES – GESTIÓ DE DADES PERSONALS

Usuari: usuari d’Internet que es connecta, utilitzant el lloc esmentat: www.minerexperience.com A França, les dades personals estan protegides, en particular, per la llei n° 78-87 de 6 de gener de 1978, llei n° 2004-801 de 6 d’agost de 2004, Article L. 226-13 del Codi Penal i Directiva Europea de 24 d’octubre de 1995.

Al lloc www.minerexperience.com, el propietari del lloc només recull informació personal relativa a l’usuari per a la necessitat de determinats serveis que ofereix el lloc www.minerexperience.com. L’usuari facilita aquesta informació amb ple coneixement dels fets, en particular quan l’introdueix ell mateix. Aleshores s’especifica a l’usuari del lloc www.minerexperience.com l’obligació o no de facilitar aquesta informació. D’acord amb el que estableixen els articles 38 i següents de la llei 78-17

de 6 de gener de 1978 relatiu al tractament de dades, fitxers i llibertats, tots els usuaris tenen dret d’accés, rectificació, supressió i oposició a les dades personals que els concerneixen. Per exercir aquest dret, envia la teva sol·licitud a www.minerexperience.com per correu electrònic: correu electrònic del webmaster o fent una sol·licitud escrita i signada, acompanyada d’una còpia del document d’identitat amb signatura del titular del document, especificant l’adreça a la qual s’ha d’enviar la resposta.

Cap informació personal de l’usuari del lloc www.minerexperience.com es publica sense el coneixement de l’usuari, intercanvia, transfereix, cedeix o ven en cap mitjà a tercers. Només l’assumpció de la redempció del lloc www.minerexperience.com per part del propietari del lloc i dels seus drets permetria la transmissió d’aquesta informació al possible comprador que al seu torn estaria obligat a la mateixa obligació d’emmagatzemar i modificar les dades. davant l’usuari del lloc www.minerexperience.com.

El lloc web www.minerexperience.com compleix GDPR, vegeu la nostra política de GDPR.

Les bases de dades estan protegides per les disposicions de la Llei d’1 de juliol de 1998 per la qual es transposa la Directiva 96/9, d’11 de març de 1996, relativa a la protecció jurídica de les bases de dades.